Just nu kan du uppleva driftstörningar

Hjälp med lösenord

Om du har fått dina kontouppgifter utskickade och vill skapa eller byta lösenord, gå till https://pwreset.hkr.se/ och följ instruktionerna.

 

Alla studenter på Högskolan Kristianstad behöver ett konto för att kunna använda högskolans IT-resurser. Läs mer om dina inloggningsuppgifter, byte av lösenord och regelverk.

 

När får jag mina uppgifter hemskickade?

Om du är ny student och har blivit antagen till en utbildning vid HKR skickas inloggningsuppgifter till dig i god tid före terminens start. De sänds i första hand med e-post, om du har angett en e-postadress vid ansökan, i andra hand med vanlig post. Om du har en adress utanför Sverige kommer du att få dina uppgifter via din sektion eller utbildningsansvarig.

Varför har jag inte fått några uppgifter hemskickade?

Dina kontouppgifter skickas inte om du har läst vid HKR de senaste två åren. Du kan beställa dina uppgifter igen via https://www.studentkonto-order.hkr.se/. Sidan är krypterad för säker kommunikation, därför måste du acceptera/installera det certifikat som efterfrågas alternativt gå vidare trots att din webbläsare kan varna för detta.

Hur länge kan jag använda mitt konto?

Ditt konto är öppet cirka en och en halv månad efter terminens slut om du inte är antagen till någon ny utbildning. Om du avbryter dina studier stängs kontot.

När raderas mitt konto?

I normala fall raderas ditt konto cirka 18 månader efter att du avslutat dina studier.

Jag har tappat/glömt mina inloggningsuppgifter. Vad gör jag?

Om du har en svensk adress kan du beställa dina uppgifter igen via https://www.studentkonto-order.hkr.se/. Sidan är krypterad för säker kommunikation. Därför måste du acceptera/installera det certifikat som efterfrågas alternativt gå vidare trots att din webbläsare kan varna för detta. Tjänsten har en begränsning som gör att du inte kan beställa oftare än var 30:e dag.Du kan vända dig administrationen på din sektion. Tänk på att ta med legitimation.

Av säkerhetsskäl lämnas inte uppgifter ut via e-brev eller telefon.

Mina uppgifter stämmer inte riktigt då jag har bytt efternamn. Hur gör jag?

Om du har svenskt personnummer, ändras detta per automatik då vi har uppdatering mot skatteverket. Om du inte har ett svenskt personnummer, kontakta ladok@hkr.se.
Om du har fått flera förnamn i din e-postadress, kontakta skatterverket för att välja tilltalsnamn och sedan ändras det per automatik.