Just nu kan du uppleva driftstörningar

VFU för att gynna det skånska djurlivet

Morfars Trädgård söker dig som läser biologprogrammet och som är intresserad av biologisk mångfald.

Morfars Trädgård vill få tips och råd om hur de kan utforma ett av områdena i trädgården för att attrahera småvilt. Syftet är att öka den biologiska mångfalden i trädgården och skapa en trivsam och trygg oas för igelkottar, fladdermöss, ödlor m.m. mitt i det skånska odlingslandskapet.

Klicka här och läs mer om hur du söker projektet hos Miljöbron!

Nyfiken på Miljöbron?
Titta in på hemsidan för att se alla studentprojekt, http.skane.miljobron.se