Begränsad information visas för tillfället

Min studieinformation

Från och med den 15 februari kommer "Min studieinformation” att vara stängd på grund av att vi gör om vårt studiedokumentationssystem.

För dig som student innebär det att:

· inga registreringar kommer att kunna göras på kurser och program under denna tid

· inga resultat kommer att kunna rapporteras

· inga resultat går att se på sidan ”Min studieinformation”

· inga intyg kan skrivas ut.

Den 27 februari kommer det åter vara möjligt att komma åt dina resultat, registreringar, intyg med mera.

Tentamensanmälan

Anmälan till salstentamen kommer att vara stängd under tiden 15 februari till 29 april. Detta innebär att alla studenter kommer att vara automatiskt anmälda till alla salstentamen som ges mellan den 1 mars och den 20 maj. Studenter som har beviljats pedagogiskt stöd ska under tiden anmälan är stängd mejla tentamen@hkr.se för att ange de stöd de behöver vid tentamen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta studieadministrationen på student@hkr.se