Just nu kan du uppleva driftstörningar

Information om begränsningar att erhålla samtliga poäng under terminen på grund av rådande coronasituation

För dig som läser ett campusförlagt program som påverkas av omställningen till distansundervisning:

I samband med att du söker nya studiemedel från CSN till hösten eller skickar in underlag som styrker erhållna poäng under vårterminen kan du bifoga denna information från Högskolan Kristianstad.

På grund av rådande coronasituation har Högskolan Kristianstad fått ställa om campusförlagd utbildning till digital utbildning. Detta har medfört att vissa utbildningsmoment inte har varit möjliga att genomföra vilket innebär att studenter i vissa fall har färre poäng från vårterminen.

Studiebelastningen under året blir därmed ojämn för de studentgrupper som fått senarelagda utbildningsmoment och inte fått möjlighet att skifta utbildningsmoment mellan vår och höst, så att poängen blir jämnt fördelade över året. Studentgrupperna som inte har haft möjlighet att fullgöra förväntade poäng inom ramen för sin ordinarie studieplanering våren 2020 kommer erbjudas dem under hösten 2020 och i vissa fall under våren 2021. 

Med vänliga hälsningar,

Martin Ackefelt
Chef Studentcenter
Högskolan Kristianstad
Telefon 044-250 39 40
E-post martin.ackefelt@hkr.se 

Informationen som pdf-dokument