Nominera årets medarbetare

Högskolans utmärkelse Årets medarbetare kommer gå till en medarbetare som genom sitt dagliga arbete på ett avgörande sätt har bidragit till att upprätthålla och utveckla en hög kvalitet på sin del av verksamheten.

Nomineringskriterier

Alla studenter, anställda, ledamöter i styrelser och nämnder är välkomna att nominera kandidater till årets medarbetare vid Högskolan Kristianstad.

Juryn

Juryn består av rektor, förvaltningschef och sektionschefer.

Priset

Prissumman är på 20 000 kr att använda till egen kompetensutveckling.

Nominera

Nomineringar med motivering lämnas senast den 7 maj. Använd nedanstående formulär.

http://www.hkr.se/40ar/hogskolans-dag/arets-medarbetare/

Håkan Pihl Rektor