Just nu kan du uppleva driftstörningar

Delta i Högskolans hållbarhetsarbete!

I april kommer det att organiseras en temavecka om hållbarhetsutveckling i högre utbildning. Under denna vecka kan 12-15 studentgrupper presentera en poster på teman med tydligt koppling till utbildningen.

Du kommer att arbeta i grupp tillsmmans med andra studenter under handledning av mentor. Du får också delta i en utställningen som planeras i Glashuset. 

Efter genomgången temavecka får du ett cerifikat för ditt deltagade i Temavecka "Sustainable Development. Mer information hittar du här!

 

Vill du vara med?

Kontakt

 

För vidare information ta gärna kontakt med Karin Alm karin.alm@hkr.se