Just nu kan du uppleva driftstörningar

Tillbudsanmälan för student

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation av organisatorisk, social eller fysisk karaktär som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan vara en händelse där någon hade kunnat skada sig men inte gjorde det. Ett tillbud har ofta samma orsak som en arbetsolycka, det är därför viktigt att tillbud uppmärksammas.

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är att högskolan enligt arbetsmiljölagen har en rättslig förpliktelse att anmäla tillbud. Inkomna uppgifter och allvarliga tillbud förmedlas till Arbetsmiljöverket.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att kontakta högskolan för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
Högskolans dataskyddsombud kontaktas via dataskyddsombud@hkr.se