Just nu kan du uppleva driftstörningar

Aktuellt om studiemedel

På förmiddagen den 17 mars beslutade regeringen att alla Sveriges gymnasieskolor och vuxenutbildningar uppmanas gå över till distansundervisning.

Så länge undervisning bedrivs, även på distans, kommer studiemedel att betalas ut. Regeringen kommer även att lägga fram ett förslag, som möjliggör att besluta att studerande vid högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning vid extraordinära händelser ska få behålla studiemedel för den period som de beviljats. Detta för att trygga studenternas försörjning.

  • Den del av studiemedlen som betalas ut under perioden då undervisning ej är möjlig kommer studenten ej att bli återbetalningsskyldig för, enligt gällande förslag.
  • Studiemedelsförslaget gäller även utresande utbytesstudenter som p.g.a. omständigheterna inte kan tillägna sig sin undervisning.