Just nu kan du uppleva driftstörningar

HKR Golf Open 2021

Vill du som anställd eller student vara med i HKR Golf Open 2021?

Antalet golfspelare har ökat explosionsartat på senaste tiden – 2020 fanns det fler medlemmar än någonsin tidigare. Det beror troligtvis på att sporten passar i många åldrar, men också på att golf är en mycket säker fritidsaktivitet i dessa coronatider. 

För att främja vårt relationsbyggande på Högskolan Kristianstad arrangerar några engagerade golfentusiaster en årlig golftour som genomförs på våra fina banor i Kristianstad kommun. Frisk luft, olika spelpartners vid varje tillfälle, intressanta diskussioner och relationsskapande kommer att vara grundpelarna i arrangemanget. Många anser detta vara tjusningen med golf! Vi kryddar detta med små tävlingsmoment så som närmast flagg och längst drive, flest poäng osv. Extra kul är det att bedriva en aktivitet där vi mixar studenter och anställda. Vi ser fram emot en härlig höst! 

Vi har genom förhandling med golfbanorna lyckats få till riktigt bra greenfeeavgifter. Dessa kommer du själv att bekosta i samband med de tillfällen du medverkar. För anställda kan ni använda friskvårdsbidraget för greenfeeavgiften.  

Du som vill vara med behöver ha max 36 i handicap. Du behöver inte vara med vid alla tillfällen utan anmäler dig till de tillfällen du kan medverka.
Anmälan görs här: HKR Golf Open 2021

De tilltänkta banorna, datum och greenfeeavgift presenteras nedan. Spelformen är poängbogey. Vi samlas 15 minuter före starttiden och fördelar deltagarna i bollarna. Blir vi många och möjligheten finns kommer vi att starta på flera hål samtidigt.

Med hänsyn taget till det aktuella Corona läget gäller det att hålla god marginal till varandra både vid start, under rundan och vid återsamlingen.

Har ni frågor till oss som arrangerar HKR Golf Open 2021 går det bra att höra av er:

Martin Ackefelt: martin.ackefelt@hkr.se

Mats Åhlander: mats.ahlander@hkr.se

HKR Golf Open 2021
19 augusti Skepparlövs Golfklubb, Skepparslöv, greenfee 200 kr 

14 september  Degeberga-Widtsköfle Golfklubb, Degeberga, greenfee 200 kr 

29 september , Araslövs Golf & Resort, Araslöv-Södra, greenfee 200 kr 

6 oktober Kristianstad Golfklubb, Åhus-Östra, greenfee 350 kr