Just nu kan du uppleva driftstörningar

Trygghetsvandring vid studentbostäderna

Ikväll, den 25 oktober, är det dags för en ny trygghetsvandring på och runt campus, samt vid de studentboenden som ligger i närheten av högskolan. En liknande vandring gjordes i mars för att få en bild av hur det ser ut och vad som skulle kunna öka tryggheten.

Efter trygghetsvandringen i mars genomfördes en rad åtgärder. Till exempel har belysningen på vägen mellan högskolan och studentbostäderna blivit bättre. Trygghetsvandringen genomförs med representanter från högskolan, studentkåren, polisen, fastighetsägare och Brottsförebyggande rådet (Brå) och man kommer att fortsätta att se över utomhusmiljön.

Trygghetsvandringen är en av de insatser som genomförs. Studentkåren och högskolan genomför just nu också en undersökning bland studenterna om upplevd trygghet. Det gäller på campus såväl som i och runt sitt boende samt i Kristianstad centrum (även vägen till och från högskolan). 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta högskolans säkerhetssamordnare Mikael Persson.