Just nu kan du uppleva driftstörningar

Viktigt att studenter sjukanmäler sig till Försäkringskassan

Det finns trygghetsregler inom studiemedlen och studiestartsstödet för att säkerställa att studerande inte drabbas negativt om de blir sjuka. Men för att trygghetsreglerna ska gälla så måste den studerande sjukanmäla sig till Försäkringskassan.

Samma sak gäller för vab, men då gör de sin anmälan till CSN. Det är många studerande som missar att anmäla sjukdom och vab, och på grund av det går miste om förmåner som de har rätt till.

Sjuk - CSN