Just nu kan du uppleva driftstörningar

VFU för beteendevetare - Vägen till ett snålspolande beteende

Färskvatten riskerar att bli en bristvara i framtiden. Hur skapar vi medvetenhet och bra vanor för en hållbar användning av vatten i hemmet?