Inga registrerade förseningar i lokaltrafiken för närvarande