Just nu kan du uppleva driftstörningar
Inga registrerade förseningar i lokaltrafiken för närvarande