Just nu kan du uppleva driftstörningar

Kontakt

Länkar nedan går till högskolans externa webbplats www.hkr.se

Allmänna frågor

E-post: student@hkr.se

Telefon: 044-2503000 (växel)

Receptionen i hus 7: Öppettider i receptionen

I receptionen kan du bland annat hämta din skrivna tentamen. Det du behöver ha med dig är giltig ID-handling (samt ha koll på vilken kurskod det gäller). Du kan även fylla på dina utskriftskrediter. Du betalar med kort eller Swish. Maskinerna där du kopierar, skriver ut eller scannar finns i nära anslutning till receptionen.

Om något händer

I nödsituation, ring 112

www.hkr.se/omnagothander hittar du andra kontaktuppgifter du kan behöva om något händer. 

Fakulteterna

E-post: student@hkr.se

Telefon: 044-2503100.

Fakulteten för ekonomi, telefontider.

Fakulteten för hälsovetenskap, telefontider. 

Fakulteten för lärarutbildning, telefontider. 

Fakulteten för naturvetenskap, telefontider. 

Studentkåren

Studentkåren företräder och representerar dig som student i olika sammanhang, och arbetar för att ge studenterna en givande studenttid.

Studenternas aktiva medverkan är viktig och nödvändig för att
utveckla utbildningarna och stödverksamheten vid högskolan på bästa sätt.

Besök kårens webbsida för att se på vilket sätt studentkåren kan stötta dig, hur du kan engagera dig och hur du kommer i kontakt med dem, https://www.ksk.nu/.

E-post till lärare och anställda på högskolan

För att skicka e-post till lärare och anställda på högskolan skrivs adressen enligt:fornamn.efternamn@hkr.se (å, ä och ö ersätts med a respektive o).

Bibliotek

E-post: biblioteket@hkr.se

Telefon: 044-2503059

Öppettider i biblioteket.

Hjälp med lösenord

Alla studenter på Högskolan Kristianstad behöver ett konto för att kunna använda högskolans IT-resurser. Information om inloggningsuppgifter, byte av lösenord och regelverk på högskolans externa webbplats.

Synpunkter och klagomål

Vi vill förstås veta om det är något hos högskolan som du inte är nöjd med. På vår externa webbplats kan du läsa om hur du gör för att framföra dina synpunkter

Tillgång till högskolans lokaler

För att få tillgång till högskolans datorsalar samt tillgång till lokaler utanför ordinarie öppettider krävs passerkort som hämtas ut på Central produktion i hus 117.

Information om öppettider och utlämning av passerkort, länk till högskolans externa webbplats

Karta

Hitta hit och på campus

Tillgänglighet på webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse