Just nu kan du uppleva driftstörningar

Tillgänglighetsredogörelse

Högskolan Kristianstad står bakom Studentportalen, studenportal.hkr.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På denna sida beskriver vi hur Studentportalen uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kontakta oss

Om du hittar problem med tillgängligheten på webbplatsen vill vi gärna veta det. Du kan även kontakta oss om det finns innehåll som du inte kan ta del av och behöver i annat format. Hör av dig till oss på webb@hkr.se eller 044-2503000.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Kända problem med webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och arbetar för att lösa problemen. Om det finns innehåll på webbplatsen som du inte kan ta del av är du välkommen att kontakta oss på webb@hkr.se

  • På enstaka sida identifieras länk endast med färg.
  • Taggen ”i” används för att formatera text.
  • Det finns innehåll som inte ingår i landmarks.
  • Det finns inget alternativ för att hoppa över upprepat innehåll.
  • Aria-atomic="true" saknas i felbehållare.
  • Färgkontrasten för vissa element är inte tillräckligt hög
  • På enstaka sidor är rubriker inte korrekt strukturerade

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) och använt oss av verktyget Siteimprove för att testa webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 15 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 januari 2021.