Just nu kan du uppleva driftstörningar

HR-generalist till Hässleholm Miljö

Vi söker en person som kan växa med uppdraget! Kanske är du student inom personalvetarprogrammet eller annat område som vi bedömer likvärdigt och vill arbeta lite under den sista terminen i dina studier, men sedan växla upp till heltid allteftersom din och vår tillvaro möjliggör det.

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe.

Arbetsuppgifter

I rollen som HR-generalist kommer du arbeta med ett brett spann operativa HR-frågor. Du kommer ingå i HR-funktionen där även internkommunikation och intern service ingår. Vi är en liten grupp på i dagsläget 4-5 personer och i tjänsten rapporterar du till HR-chefen. 

Du kommer att arbeta med bland annat följande:

Sedvanlig HR-administration, t.ex. skriva anställningsavtal och andra personaldokument
Diarieföring i ärendehanteringssystem
Hantera avvikelsesystem (tillbud och olycksfall) samt administrera arbetsmiljörutiner
Bevaka utbildningar och registrera intyg i kompetensmodulen
Organisera och administrera bolagsövergripande aktiviteter, såsom hälsokontroll, HLR, medarbetardagar etc.
Sammanställa statistik och rapporter för olika ändamål
Stödja cheferna i rekryteringsprocessen
Utreda och planera frågor av kort- eller långsiktig karaktär

Läs mer om tjänsten här!