Just nu kan du uppleva driftstörningar

Praktik hos Lärosäten Syd och Skånes representationskontor i Bryssel

Sök praktik på Brysselkontoret för Region Skåne (Skåne European Office), Lärosäten Syd och Kommunförbundet Skåne som varje termin gemensamt erbjuder två praktikplatser till studenter vid skånska lärosäten. Ta chansen att lära dig mer om EU på ett representationskontor i EU:s huvudstad!

Våra tre organisationer delar ett kontor i Bryssel för att representera Region Skånes, lärosätena i Skåne, Blekinge och Hallands samt kommunerna i Skånes intressen på europeisk nivå. Vi arbetar framförallt med frågor som rör regional utveckling, forskning och innovation, hälsa och sjukvård, näringslivsutveckling, infrastruktur och kultur, digitalisering, energi och integration. Vi främjar skånskt deltagande både i policydiskussioner och EU-program. 

 

Läs mer om Skåne European OfficeLärosäten Sydoch Kommunförbundet Skåne. Vi söker tillsammans två praktikanter som kommer att arbeta för alla tre organisationer.

 

Hos oss får du som praktikant stora möjligheter att bidra till verksamheten. Arbetet innehåller kvalificerad kunskapsinsamling från EU:s institutioner och andra intressenter i Bryssel och rapportering till hemmaorganisationerna samt andra aktörer i regionen. Arbetsuppgifterna består också av att delta i nätverksmöten, seminarier och konferenser i Bryssel, samt att bistå med en del rent praktiska uppgifter, t.ex. stöd vid organisering av event. Målet är att praktiktiden ska leda till en ökad förståelse för det arbete som pågår i Bryssel inom EU-institutionerna och i de organisationer som följer institutionernas arbete.

 

Praktiken kräver god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska samt ett stort intresse för Europa och förståelse för EU:s beslutsprocess. Kunskaper i franska är meriterande. Medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs av formella skäl.

 

En förutsättning för ansökan är att praktiken utgör en integrerad del av en för praktiken relevant universitetsutbildning. Praktiken är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier (Erasmus). 

 


Vi betalar en tur- och returresa från Skåne till Bryssel och månadskort för kollektivtrafiken i Bryssel under praktiktiden. Bostad ordnar praktikanten själv men utbudet är ganska stort och vi bidrar gärna med tips.

 

Höstterminer: För praktik under hösten är sista ansökningsdatum 15 mars varje år.

 

Vårterminer: För praktik under våren är sista ansökningsdatum 1 oktober varje år.

 

Du är välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till michael.johnsson@skane.eu.

 

Vid frågor vänligen kontakta Rickard Eksten på telefon +32 (0) 470 57 39 12 eller Michael Johnsson på +32 (0) 484 48 22 91.

 

https://larosatensyd.se/praktik/