Just nu kan du uppleva driftstörningar

VFU för beteendevetare - Hur skapas nya vanor?

Lär dig mer om hur nya vanor skapas och hur gamla vanor bryts.

Nårab, ett avfallsbolag, vill hjälpa sina kunder att få in källsortering av en ny avfallsfraktion i sina vardagsmönster men behöver mer på fötterna när det kommer till hur man bryter och anammar nya vanor. Hjälp dem i din VFU.

 

Här hittar du mer info om VFU-uppdraget via Miljöbron!