Just nu kan du uppleva driftstörningar

Vi söker student(er) / studentgrupp inom området Projekt/Utvärderingsmetodik-/teori som skulle vilja ta sig an följande uppdrag:

Malmö Open - The European Parasport Games är ett snabbt växande multi-parasportevenemang som arrangerats årligen sedan 1977. Föreningen FIFH Malmö är arrangör tillsammans med Parasport Sverige & Malmö Stad.

 

Evenemangets projektgrupp söker nu hjälp av en student för att utvärdera evenemangets genomförande, med syfte att pinpointa förbättringspunkter att arbeta med för kommande års tävlingar.

 

Uppdraget innebär att student(erna) fördjupa sig i utvärderingsmaterial, bestående av mötesanteckningar, enkätsvar och intervjuer, som gjorts under/efter evenemanget 2019.

 

Mål: Ta fram en generell utvärderingsrapport. Urskilja förbättringsområden för evenemangen åren 2020-2023.

 

Tidsram: Start snarast möjligt, färdigställt senast juni 2019.

 

Hör mer än gärna av er om ni vet någon som skulle kunna vara intresserad av att ta sig an ovan uppdrag! Skicka gärna detta mailet vidare kollegor/studenter/kontakter som ni tror kan vara intresserade.

 

 

 

Med vänlig hälsning / Best regards, Lisa Lundell

 

Tävlings- & Evenemangsansvarig Parasport Sverige

 

Competition- & Event Manager Parasport Sweden

 

lisa.lundell@parasport.se      +46 722 531 382