Just nu kan du uppleva driftstörningar

Bli Volontär!

Varmt välkommen att bli volontär

Tillsammans med oss kan du engagera dig, exempelvis stödja och möta deltagare på mötesplatser och enskilda personer, för ökad delaktighet och finnas till hands för någon i vardagen.

Vi erbjuder volontärintroduktion där du får information om kommunens arbete med volontärer och vilka behov som är aktuella för stödjande och stärkande insatser inom omsorgsförvaltningen.

Du är välkommen att delta på vår volontärintroduktion på något av dessa tillfällen:

- Måndag 17 oktober kl. 16.30-17.30
- Onsdag 9 november kl 14.00-15.00
- Tisdag 22 november kl 16.30-17.30
- Tisdag 6 december kl 16.30-17.30

När du anmäler dig så meddelar vi platsen för introduktionen.


Du är fantastiskt som vill engagera dig för din medmänniska och som stöd till dig som är volontär inom Kristianstads kommun så finns introduktion, träffar, utbildningar och fin gemenskap med andra volontärer.

Vi har volontäruppdrag som riktar sig till olika personer och behov. Du bestämmer själv hur ofta du vill vara volontär och vad du vill bidra med utifrån behoven. Mer information finns också på vår hemsida: www.kristianstad.se/volontar

Välkommen att anmäla ditt intresse till volontärintroduktionen:
Linda Edvardsson, volontärsamordnare

Omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun
Telefon: 044-13 29 54 | Mobil: 0734-69 80 59

E-post: linda.edvardsson@kristianstad.se