Just nu kan du uppleva driftstörningar

Pratikmöjlighet - Räddabarnen

Rädda Barnens kontor i Malmö och Helsingborg söker totalt 3 praktikanter, samt Växjö som söker totalt 2 praktikanter.

Sista ansökningsdagen är den 16 april 2023, och vi väntar kunna ge besked runt den 1 maj 2023.

Praktikplatserna är oavlönade. Praktikperiodens längd motsvarar en termin. Praktiken är på heltid, 37 timmar i veckan (från den 28 augusti 2023 till den 14 januari 2024). Praktikplatserna innebär en del kvälls- och helgarbete eftersom det är då det finns möjlighet att träffa ideellt aktiva medlemmar.

et tas endast emot praktikanter på heltid under hela terminen, samt som erhåller studiemedel och är försäkrade via högskola/universitet, alternativt via Arbetsförmedlingen.  

De söker följande:

  • Verksamhetsutvecklare i Malmö: 2 platser 
  • Processledare i Helsingborg: 1 plats 
  • Verksamhetsutvecklare i Växjö: 1 plats 
  • Volontärkoordinator i Växjö med fokus: Familjer i migration och familjer i socioekonomisk utsatthet: 1 plats 

Mer info och ansökan hittar du här: Malmö/Helsingborg | Växjö