Just nu kan du uppleva driftstörningar

Sökmotoroptimering - Kagans Buss AB

Kristianstad Akademi annonserar nu med glädje ytterligare ett spännande projekt i samarbete med Kagans Buss AB. Vi söker dig/er som är intresserad av och har kunskap inom sökmotoroptimering för att hjälpa Kagans Buss med ett Google SEO-projekt.

Projektet innebär att du/ni ska:

  1. Undersöka nuvarande optimering som gjorts av extern konsultfirma
  2. Finna nya sätt som genererar en högre placering på Google för Kagans Buss, dvs skapa marknadsandelar på Google genom SEO-optimering.
  3. Skapa annonser i Ad Words.
  4. Analysera framgångsfaktorer

Du/Ni kommer få tillgång till systemet och jobba direkt ifrån befintlig hemsida. Genom arbetets gång ska framgångsfaktorer analyseras som sedan presenteras i en ”how to do” guide till kunden.

Har du kunskap inom Search Engine Optimization (SEO)? Har du ett stort intresse för SEO-optimering? Är du rätt person för att utföra projektet och hjälpa Kagans Buss att synas mer på Google?

Till detta projekt söker vi 1–2 studenter, varav en ska behärska det svenska språket i tal och skrift flytande. Detta då hemsidan är på svenska.Projektets tidsram kan variera beroende på er möjlighet att genomföra det! Välkommen att skicka in en motiverad intresseanmälan genom formuläret nedan

https://forms.office.com/r/k3KNa49xnC

Har du inte själv kunskap inom området, men känner någon som är grym på just detta?? Vänligen tipsa och hjälp oss att finna rätt kandidat för projektet! Detta gör du genom att skicka mejl till jessika.olsson@hkr.se.

Tillsammans bidrar vi med utveckling i samhället, för näringslivet och för akademin!!

Din intresseanmälan skickar du in senast 30/4

 

Search Engine Optimization - Kagans Buss AB

Kristianstad Akademi is now pleased to announce another exciting project in collaboration with Kagans Buss AB.

We are looking for someone interested in and possesses knowledge of Search Engine Optimization (SEO) to help Kagans Buss with a Google SEO project. The project implies that you have to:

  1. Examine the current optimization made by an external consulting firm
  2. Find new ways that generate a higher ranking on Google for Kagans Buss, i.e., create a market share on Google through SEO optimization.
  3. Create ads in Ad Words.
  4. Analyze success factors

You will have access to the system and work directly from the existing website. Through the work process, success factors must be analyzed and then presented in a “how to do” guide.​​​​​​​

Do you possess knowledge of Search Engine Optimization (SEO)? Do you have a great interest in SEO optimization? Are you the right person to carry out the project and help Kagans Buss appear more on Google?

For this project, we are looking for 1-2 students, whereas at least one should be fluent in the Swedish language both orally and in writing as the website is in Swedish. The time frame of the project may vary depending on your ability to complete it! You are welcome to send in a motivated expression of interest through the form below

https://forms.office.com/r/k3KNa49xnC

Do you not possess knowledge in the SEO field yourself but know someone who masters this? Please tip and help us find the right candidate for the project! You do this by sending an email to jessika.olsson@hkr.se.

Together we contribute to development in society, for business, and academia!!

You must submit your expression of interest no later than April 30th