Just nu kan du uppleva driftstörningar

Volontär

Ditt engagemang som volontär gör stor skillnad!

Tillsammans med oss kan du engagera dig ideellt för att stödja och möta deltagare på mötesplatser, enskilda personer och nyanlända i vårt samhälle, för ökad delaktighet och finnas till hands för någon i vardagen.

Både för barn och vuxna. Mer information finns här:

Ditt engagemang som volontär gör stor skillnad! - Kristianstads kommun

eller kontakta Volontärsamordnare: linda.edvardsson@kristianstad.se
eller ring 0738-53 24 66.