Just nu kan du uppleva driftstörningar

Information om begränsningar att erhålla samtliga poäng kopplat till rådande coronasituation

I samband med att du som student söker nya medel från CSN eller skickar in underlag som styrker erhållna poäng kan du bifoga denna information från Högskolan Kristianstad.

På grund av rådande coronasituation har Högskolan Kristianstad fått ställa om campusförlagd utbildning till digital utbildning. Detta har medfört att vissa utbildningsmoment inte har varit möjliga att genomföra vilket innebär att studenter i vissa fall har färre poäng än ordinarie studieplanering. Studiebelastningen kan bli ojämn för de studentgrupper som fått senarelagda utbildningsmoment och inte fått möjlighet att skifta utbildningsmoment mellan vår och höst så att poängen blir jämnt fördelade över året. Studentgrupperna som inte har haft möjlighet att fullgöra förväntade poäng inom ramen för sin ordinarie studieplanering 2020 kommer erbjudas dem under 2021.

Martin Ackefelt
Chef Studentcenter
Högskolan Kristianstad