Just nu kan du uppleva driftstörningar

Parkeringsplatser

Var är det tillåtet att parkera för studenter vid högskolan?

​Det finns gott om gratis parkeringsplatser för högskolans studenter och medarbetare – två parkeringar bakom hus 14, en bortanför hus 20 och en bakom hus 7.

De parkeringsplatser vid restaurang Metropol, som är skyltade för Metropols kunder, är inte till för högskolans studenter eller medarbetare. Restaurangen har stora problem med att deras lunchgäster har svårt att hitta parkering. 

Tandhygienistprogrammet har två parkeringsplatser bredvid Metropols, de är avsedda endast för patienter till tandhygienistmottagningen. Vänligen respektera detta.