Just nu kan du uppleva driftstörningar

Studentrepresentanter till utbildningsutvärderingar

Högskolan Kristianstad utvärderar sina egna utbildningar löpande för att säkerställa att våra studenter får en relevant och kvalitativ utbildning. För högskolan och studentkåren är det särskilt viktigt att studenter deltar i arbetet med utbildningsutvärderingar, det är ju för er studenter som våra utbildningar finns till!

Vi söker just nu studentrepresentanter som vill vara med i en av bedömargrupperna för följande utbildningar:

  • Mat- och måltidsvetenskap (både kandidat och magister)
  • Magisterprogram i datavetenskap
  • Personal- och arbetslivsprogrammet
  • Ekonomprogrammet, avancerad nivå.

Studentrepresentanterna vi söker ska vara på registrerade på ett program vid högskolan men inte på den aktuella utbildningen som utvärderas, utan måste tillhöra en annan utbildning. Notera att vi alltså söker en (1) student per utbildning som ska utvärderas. Du som ansöker ska helst vara i slutet av din utbildning men det är inget måste. Du behöver inte heller vara medlem i studentkåren för att delta.

Uppdraget är ansvarskrävande under en begränsad period och betraktas som en väldigt givande merit för framtiden. Du får möjlighet att träffa deltagare som kommer från andra lärosäten och att delta i intressanta diskussioner. Ert arbete är en bidragande faktor till att kvaliteten på utbildningarna kan fortsätta att utvecklas!

Uppdraget är arvoderat och ger en ersättning på runt 6 250 kr (för ca 25 timmars arbete). De deltagare som ingår i bedömargruppen kommer att få ett underlag att läsa (utbildningens självvärdering på max 25 sidor plus bilagor) i slutet av januari för att sedan ha en lärosätesintervju ungefär i mars–april.

Bedömargruppen skriver sedan en bedömningsrapport som ska levereras i slutet av november. Det hela avslutas med ett återföringsmöte i december där bedömargrupp, programområdesansvarig och fakultetsnämnd träffas. 

Om detta låter lockande eller om du har en fråga/vill ha mer information så skicka ett mejl till Sanja Norrman-Gojkovic, Kvalitetskoordinator vid högskolan, sanja.gojkovic@hkr.se. Du anmäler intresse genom att skicka mejl till samma e-postadress. Skriv ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilket program och år/termin du studerar.