Just nu kan du uppleva driftstörningar

Vistas inte i högskolans lokaler utöver undervisning

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska smittspridning av covid-19 och följa riktlinjerna. Därför är det inte tillåtet att uppehålla sig i högskolans lokaler, inklusive korridorer, för annat ändamål än att ta sig till och från undervisning.

Om du behöver vara på högskolan för självstudier hänvisar vi endast till hus 15, där det finns tillgängliga lokaler på våning 2: salarna 15-221, 15-222, 15-223, 15-225, 15-226, 15-227. 

Om du har symtom eller är konstaterat smittad av covid-19 får du inte närvara på högskolans campus. Vad gäller för studenter som har symtom eller är smittade av covid-19?

Nationella riktlinjer

Allmän information hos Folkhälsomyndigheten.

Nationella råd för att minska smittspridningen, 1177.