Just nu kan du uppleva driftstörningar

Vill du ändra dina levnadsvanor?

Delta i forskningsstudien Buddy, där forskare har tagit fram ett stöd för dig som vill ändra dina alkohol-, fysisk aktivitet-, mat- eller rökvanor.

Stödet är gratis, automatiserat och du får det direkt i din mobil.

SMS:a buddy64 till 0732-620355 för att vara med.