Just nu kan du uppleva driftstörningar

Vill du ändra dina levnadsvanor?

Delta i forskningsstudien Buddy. Forskare har tagit fram ett nytt stöd för dig som vill ändra dina alkohol-, fysisk aktivitet-, mat- eller rökvanor.

Stödet är gratis, automatiserat och ges direkt i din mobil.

Deltagande är gratis. SMS:a buddy64 till 0732-620355.