Just nu kan du uppleva driftstörningar

Akut hjälp till vården!

Har du en vårdutbildning eller studerar du till sjuksköterska? Nu under covid-19-pandemin behövs verkligen din insats i vården! Vi på Högskolan Kristianstad vill bidra genom att förmedla kontakt med de verksamheter inom Region Skåne som just nu är i behov av extra medarbetare.

Tillfällig anställning

I ett första skede handlar din insats om att bli tillfälligt anställd för att kunna hjälpa till på tider som är möjliga utöver din utbildning här på Högskolan Kristianstad.

Utbildning och VFU går före

Är du student och har VFU just nu, är det prioriterat att du ska fortsätta din VFU, men du kan ändå välja att arbeta extra på övrig tid om du vill, hinner och orkar. Dock ser både verksamheterna i Region Skåne och högskolan att det är viktigt att prioritera att slutföra utbildningen.

Anmälan

Anmäl ditt intresse på Region Skånes webbplats.