Just nu kan du uppleva driftstörningar

Busshållplatsen flyttas

Busshållplatsen bakom hus 4 kommer att flyttas efter sommaren enligt beslut från Kristianstad kommun.

​Den nya hållplatsen kommer att placeras på Stridsvagnsvägen och avstigningen blir vid gångvägen mellan hus 6 och hus 14. Bussrutten ändras den 18 augusti då ny tidtabell börjar gälla.