Just nu kan du uppleva driftstörningar

Coronavirus – Information till studenter

Högskolan Kristianstad bevakar utvecklingen av coronavirusets spridning och följer information från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet (UD). Myndigheternas råd och rekommendationer uppdateras löpande. Studenter och medarbetare uppmanas därför att hålla sig informerade via deras webbplatser.

Håll dig även uppdaterad i Studentportalen.

Uppdatering 18 maj:
Inför höstterminen 2020 planerar högskolan att starta upp med en kombination av utbildningar på campus och på distans. Till det nuvarande beslutet om riktlinjer för hösten 2020.

Uppdatering 27 mars:
Som vi tolkar utvecklingen kommer det inte att vara möjligt att återgå till normal verksamhet vid högskolan denna termin. Högskolan planerar för att undervisning på distans kan komma att fortgå terminen ut. Information om eventuella förändringar publiceras när det blir aktuellt.

Uppdatering 14 mars:
Högskolan ställer om till nätbaserad undervisning

För att bidra till att minska smittspridning ställer Högskolan Kristianstad nu om den campusförlagda undervisnings- och forskningsverksamheten och gör den nätbaserad.

Omställningen till nätbaserad undervisning och examination ska ske så snabbt och så långt som det är praktiskt möjligt. Samtliga fakulteter arbetar nu intensivt för att ställa om till en nätbaserad undervisning, och redan från och med tisdag 17 mars kommer all campusförlagd undervisning på Fakulteten för lärarutbildning att ske nätbaserat.

Du som student får information från din kursansvarige lärare vilka förändringar som sker i undervisningen för din utbildning.

Utifrån nuvarande läge har högskolan även följande rekommendationer till studenter:

  • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.
  • Alla studenter som planerar att resa ska följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Om du har planerade utbytesstudier inom din utbildning kontaktar du din kursansvarige lärare.

I fall dina studier påverkas av ovanstående ska du kontakta din kursansvarige lärare, så att studierna kan fullföljas på bästa sätt.

Mer information

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar 

UD:s reseavrådan

1177 Vårdguiden

Om smittskydd

Följ aktuell information från högskolan under Nyheter

Vanliga frågor

Se Frågor och svar för studenter om coronaviruset

Tips om att samarbeta på distans