Just nu kan du uppleva driftstörningar

Folkhälsomyndigheten stödjer högskolans hybridform

Folkhälsomyndigheten har nu klargjort rekommendationerna inför höstterminen 2020 när det gäller högskolestudenter och vuxenstuderande. Rekommendationerna innebär att man tillåter mer av ordinarie utbildningsverksamhet på campus, men att det även ska finnas delar som ges på distans.

Innebär de nya riktlinjerna att vi kan återgå till de ordinarie undervisningsformerna på campus?

– Nej. Vi vidhåller den hybridform vi har fattat beslut om, som innebär en blandform av campus och distans. Vi blir dock mer tillåtande med de campusförlagda momenten, men fortfarande gäller att det inte får förekomma föreläsningar med över 50 personer, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad och fortsätter:

– Det som motiverar fortsatt utbildning på distans i vissa delar är att vi inte vill samla för många människor och riskera smittspridning. Rekommendationerna är ju dessutom fortsatt att studenter och medarbetare som har minsta symptom ska stanna hemma, med en hybrid kan dessa personer stanna hemma i större omfattning om de har chans att följa utbildningen på distans.

Enligt de nya rekommendationerna stödjer Folkhälsomyndigheten alltså en hybridform, men betonar att utbildningsverksamheten ska ske med sunt förnuft, stor försiktighet och eget ansvar.

– Vi måste även vara redo att ställa om ifall läget förvärras igen, vilket talar för att vidhålla den hybridform högskolan redan fattat beslut om, konstaterar Håkan.

De nya rekommendationerna är fattade med hänsyn till hur pandemins kurva utvecklats och till vikten av utbildning. Folkhälsomyndigheten poängterar att regler, rekommendationer och riktlinjer fortfarande gäller och ska följas.

Till högskolans beslut om riktlinjer för campusförlagd utbildning hösten 2020.