Just nu kan du uppleva driftstörningar

Höstterminen 2020, med anledning av coronaviruset och covid-19

Under vårterminen gick högskolan över till digital distansundervisning på grund av spridningen av coronaviruset. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten till högskolor och universitet har ändrats, så nu startar vi upp viss undervisning i högskolans lokaler igen. 

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras, förändras även högskolans beslut, så håll dig uppdaterad!

En del av den undervisning som under normala fall är campusförlagd kommer fortsätta att vara på distans även vid höstterminens start, medan annan kommer att vara på plats på campus. Detta för att skapa möjligheter att hålla avstånd på campus och minska risken för smittspridning.

För studenters och medarbetares säkerhet, och för att minska smittspridning, bevakar Högskolan Kristianstad utvecklingen av coronaviruset. Vi följer myndigheternas rekommendationer och gör efterhand anpassningar i verksamheten utifrån det.

Alla som vistas på campus måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning i samhället. Om du är smittad eller har symtom på covid-19 får du inte närvara på campus.

Undervisning på campus

Ditt kursschema anger vilka moment som genomförs på campus eller digitalt. Som student behöver du hålla dig extra uppdaterad om ditt schema, eftersom det kan komma att ändras med kort framförhållning.

I alla undervisningsutrymmen minskas antalet sittplatser genom att stolar tas bort eller att sittplats markeras med tejp eller dylikt. Avståndet mellan stolar och sittplatser får inte ändras.

Antalet tillgängliga sittplatser anger det antal personer som högst får vistas i lokalen. 

Scheman är bokade så att undervisningslokaler i samma korridor har olika start- och sluttider. Genom att respektera dessa tider undviks
onödig trängsel i korridorerna. 

Om du har frågor om vad som gäller just din utbildning vänder du dig till din programområdesansvarige eller kursansvarige lärare.

Allmänna utrymmen och service

För att undvika trängsel är undervisningen planerad så att studenterna har paus vid olika tider. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att följa de angivna tiderna.

Till flera funktioner, som exempelvis reception, café och bibliotek införs kölappar och alla uppmanas att hålla avstånd i väntan på sin tur. Utanför några hus finns tält ifall det är för trångt att vänta inne i lokalerna.

I grupprum, korridorer, biblioteket och studentkök finns färre antal sittplatser än tidigare. Det är inte tillåtet att ändra möbleringen eller sätta samman stolar och bord till större grupperingar. 

Antalet tillgängliga sittplatser anger det antal personer som högst får vistas i grupprum och övriga sittutrymmen.

Utanför hus 7 finns ett tält där du kan sitta och äta. Tältet är möblerat så att det går att hålla avstånd.

För att undvika trängsel utanför studie- och karriärvägledarnas rum uppmanas du som student att boka samtal via kontaktformuläret.

Trygghetsvärdar

Under de första veckorna på terminen har högskolan tillsammans med studentkåren trygghetsvärdar på plats på campus. Trygghetsvärdarna har till uppgift att upplysa och påminna om att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och berätta om hur vi arbetar för ett tryggt och säkert campus där vi gör allt för att minimera smitta och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Trygghetsvärdarna crirkulera på campus och i lokalerna för att kunna observera och signalera om det blir trängsel eller andra problem som vi behöver åtgärda.

De kommer även att påminna eventuella rökare om att vi numera har ett rökfritt campus och att vi därför hänvisar till rökområdena utanför campusområdet.

Trygghestvärdarna kan även svara på allmänna frågor om högskolan. De känns igen på sina gröna västar med ”Trygghetsvärd” på ryggen.

Tillhör du en riskgrupp?

Om du tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens lista för riskgrupper, ska du rådgöra med din läkare för att få den individuella risken bedömd och styrkt.

Därefter kontaktar du kursansvarig för att ta reda på möjligheter till anpassning. Om det är möjligt med hänsyn till utbildningens styrdokument, pedagogiska utformning och/eller verksamhetens förutsättningar kan individuella anpassningar göras så att du som student kan genomföra din utbildning utan att riskera smitta.

Om kursansvarig bedömer att det inte går att göra anpassningar måste du bedöma din möjlighet att medverka. Alternativet är att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller att söka anstånd om studierna inte påbörjats. 

Symtom eller smitta

Om du har symtom på covid-19 eller är konstaterat smittad får du inte närvara på högskolans campus. Ta kontakt med din kursansvarige lärare för att diskutera om och i så fall hur studierna kan skötas hemifrån. 

Anmäl tillbud eller skada enligt information www.hkr.se/tillbud om en
person riskerar att ha smittat andra personer på högskolan.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen höra av dig till student@hkr.se eller 044-2503000 (växel).

Hjälp till att minska smittspridning

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Håll avstånd till andra och undvik trängsel.
  • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sekunder med tvål och vatten.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Följ aktuell information från högskolan under Nyheter här i Studentprotalen