Just nu kan du uppleva driftstörningar

Höstterminen 2020, med anledning av coronaviruset och covid-19

Under vårterminen gick högskolan över till digital distansundervisning på grund av spridningen av coronaviruset. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten till högskolor och universitet har nu ändrats, så till hösten planerar vi att starta upp viss undervisning i högskolans lokaler igen.

Rekommendationerna kan komma att förändras, så håll dig uppdaterad.

En del av den undervisning som under normala fall är campusförlagd kommer fortsätta att vara på distans även vid höstterminens start, medan annan kommer att vara på plats på campus. Detta för att skapa möjligheter att hålla avstånd på campus och minska risken för smittspridning.

För studenters och medarbetares säkerhet, och för att minska smittspridning, bevakar Högskolan Kristianstad utvecklingen av coronaviruset. Vi följer myndigheternas rekommendationer och gör efterhand anpassningar i verksamheten utifrån det.

Alla som vistas på campus måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning i samhället. Om du är smittad eller visar symtom på covid-19 får du inte närvara på campus.

Undervisning

Högskolan följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om antal personer och avstånd. De föreläsningar och seminarier som är förlagda till campus kommer att samla högst 50 personer och vi anpassar möbleringen i föreläsningssalarna. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras förändras även högskolans beslut.

Som student behöver du hålla dig extra uppdaterad om ditt schema, eftersom det kan komma att ändras nära inpå terminsstart.

Om du har frågor om vad som gäller just din utbildning vänder du dig till din programområdesansvarige eller kursansvarige lärare.

Allmänna utrymmen och service

För att undvika trängsel är undervisningen planerad så att studenterna har paus vid olika tider. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att följa de angivna tiderna.

Till flera funktioner, som exempelvis reception, café och bibliotek, införs kölappar och alla uppmanas att hålla ett avstånd på minst 1,5 meter i väntan på sin tur. Utanför några hus finns tält ifall det är för trångt att vänta inne i lokalerna.

I gemensamma lokaler finns anslag om hur vi tillsammans undviker trängsel, i lunchlokaler finns information om hur många personer som får vistas där samtidigt.

I grupprum, korridorer och biblioteket finns färre antal sittplatser än tidigare. Det är inte tillåtet att sätta samman stolar och bord till större grupperingar. 

Högskolans stödfunktioner har anpassade tider, se separat information som uppdateras efterhand.

För att undvika trängsel utanför studie- och karriärvägledarnas rum uppmanas du som student att boka samtal via kontaktformuläret.

Trygghetsvärdar

I början av terminen finns trygghetsvärdar på campus i anslutning till platser där trängsel kan uppstå. Trygghetsvärdarnas uppgift är att svara på frågor kopplat till rådande läge, underlätta för studenter och medarbetare att hålla avstånd, hjälpa till med åtgärder för att skapa distansering med mera.

Tillhör du en riskgrupp?

Om du tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens lista för riskgrupper, ska du rådgöra med din läkare för att få den individuella risken bedömd och styrkt.

Därefter kontaktar du kursansvarig för att ta reda på möjligheter till anpassning. Om det är möjligt med hänsyn till utbildningens styrdokument, pedagogiska utformning och/eller verksamhetens förutsättningar kan individuella anpassningar göras så att du som student kan genomföra din utbildning utan att riskera smitta.

Om kursansvarig bedömer att det inte går att göra anpassningar måste du bedöma sin möjlighet att medverka. Alternativet är att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller att söka anstånd om studierna inte påbörjats. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen höra av dig till student@hkr.se eller 044-2503000 (växel).

Se även vanliga frågor och svar.

Hjälp till att minska smittspridning

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Håll avstånd till andra och undvik trängsel.
  • Tvätta händerna ofta, i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten