Just nu kan du uppleva driftstörningar

Coronaviruset - Nätbaserad undervisning

Högskolan Kristianstad ställer om till nätbaserad undervisning. Högskolan samlar många människor och de pendlar ofta från platser i hela södra Sverige. Genom att begränsa campusverksamheten har högskolan möjlighet att bidra i kampen för att minska takten i den smittspridning av coronaviruset, covid-19, som nu tycks ofrånkomlig.

Det kan vara avgörande för att skydda svaga och utsatta grupper. För att minska smittspridning ställer Högskolan Kristianstad nu om den campusförlagda undervisnings- och forskningsverksamheten och gör den nätbaserad.

Omställningen till nätbaserad undervisning och examination ska ske så snabbt och så långt som det är praktiskt möjligt.

Samtliga fakulteter arbetar nu intensivt för att ställa om till nätbaserad undervisning, och redan från och med tisdag den 17 mars kommer all campusförlagd undervisning på Fakulteten för lärarutbildning att ske nätbaserat.

Du kommer få information från din kursansvarige lärare vilka förändringar som sker i undervisningen för din utbildning.

Krisledningsgruppen vid Högskolan Kristianstads träffas kontinuerligt och följer noggrant utvecklingen. Högskolan stämmer även fortlöpande av med Lärosäten syd, övriga lärosäten i landet och andra myndigheter.

Följ aktuell information från högskolan under Nyheter här i Studentportalen.

Tips om att samarbeta på distans