Just nu kan du uppleva driftstörningar

Parkeringsvakter på campus

Under en tid har högskolan saknat kontroll av parkeringar på Campus. Det är nu åtgärdat och parkeringsvakterna kommer i dagarna.

Kom ihåg att parkera inom markeringarna. För platser där markmarkering saknas (exempelvis baksidan av biblioteket) är enbart platser där ni står direkt med bilens front/bak mot mitträcken ok att parkera på. Extra viktigt just nu eftersom Akademiska hus lovat att ordna fler platser och behöver ytorna fria för att genomföra det arbetet.

Som vanligt finns ingen parkering inne på campusområdet. Om ni står på handikapp eller ladd-platser så se till att ni gör ni det i enlighet med anvisningar/regelverk.

Får ni ändå böter så kom ihåg att ni ska ha dialogen med parkeringsbolaget. Om ni står på kommunal mark blir det deras parkeringsbolag ni ska prata med. Det framgår alltid av boten vart ni skall vända er.