Just nu kan du uppleva driftstörningar

Tentamen på distans

Alla tentamina kommer, i den mån det är möjligt, att genomföras på distans. Enstaka undantag kan förekomma. 

Du får information om vad som gäller för din tentamen via kursansvarig/Canvas.

Om du har fått beslut (i Nais) om rekommendation på förlängd tid, eller annan anpassning, är det viktigt att du tar kontakt med examinator på den aktuella kursen. Gör det senast 14 dagar innan tentamenstillfället.  Examinator behöver se din rekommendation om stöd, du når den på www.nais.uhr.se. Dessutom måste du fortsätta att anmäla dig i Kronox innan varje tentamenstillfälle, och var noga med att klicka i det stöd du har behov av. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta tentamen@hkr.se.