Just nu kan du uppleva driftstörningar

Anmälan till tentamen

Rutiner för anmälan till tentamen.

Du anmäler dig till tentamen antingen via Kronox app eller via webbtjänster här i Studentportalen.