Just nu kan du uppleva driftstörningar

Uppmaning att delta i Erasmus+ studie

Europeiska kommissionen har beslutat att genomföra en uppföljning av Erasmus+ effekter på studenter, personal och institutioner. All personal på högskolan ombeds att svara på följande enkät.

Efter de goda resultaten som uppnåddes genom den första Erasmus-konsekvensstudien 2014 har Europeiska kommissionen beslutat att genomföra en uppföljning av Erasmus+ effekter på studenter, personal och institutioner. Denna studie kommer att mäta mobilitetens inverkan på olika aspekter, såsom studenternas framgång på arbetsmarknaden, personalens lärandepraxis och den inverkan som deltagandet i programmet har på högskolor.

För att mäta programmets verkliga effekter undersöks både studenter och personal som har deltagit i Erasmus +, och de som inte har inte deltagit. Alla personal på Högskolan Kristianstad ombeds därför att fylla i följande enkät:

Enkät för Erasmus+ uppföljningsstudie 

Tack på förhand! Ditt svar är ovärderligt för fortsatt uppföljning och förbättring av Erasmus + -programmet.

Observera att datainsamlingen är anonym: Uppdraget har blivit beställt till ICF och CHE Consult som för närvarande genomför en storskalig undersökning bland elever, personal och högskolor. ICF och CHE Consult kan inte identifiera enskilda respondenter om inte respondenter väljer att ange personliga uppgifter under undersökningen.