Just nu kan du uppleva driftstörningar

Vill du påverka din utbildning?

Som student vid Högskolan Kristianstad kan du påverka din utbildning genom att bli studentrepresentant i ett programråd.

Vid Högskolan Kristianstad organiseras utbildningarna i programområden som leds av programområdesansvariga. Ett programområde består av ett eller flera utbildningsprogram samt till utbildningsområdet knutna fristående kurser. Till varje programområde ska det finnas ett programråd.

Programrådet är rådgivande till programområdesansvarig och ska behandla frågor som rör utbildningens relevans och legitimitet för det omgivande samhället, samt ta tillvara studenternas perspektiv.

Kontakta Studentkåren om du vill bli studentrepresentant: vordf@ksk.nu