Just nu kan du uppleva driftstörningar

Att studera med funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid.

Exempel på funktionsnedsättningar:

  • dyslexi
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel ADHD, autism)
  • psykisk funktionsnedsättning
  • synskada
  • rörelsehinder
  • andra sjukdomstillstånd som påverkar studiesituationen.

www.hkr.se/funktionsnedsattning hittar du information om hur du ansöker. Vänta inte med att ansöka, gör det så snart som möjligt för att kunna ha stöd redan vid start av studierna.

Har du frågor om stöd kan du kontakta samordnaren via e-post samordnare.stod@hkr.se