Just nu kan du uppleva driftstörningar

Om skyddsrum på högskolan

Då det har kommit en del frågor vill vi informera om att det finns skyddsrum på högskolan samt i närliggande bostadsområden. Det är i nuläget inte aktuellt att ställa i ordning eller på annat sätt rensa ut i skyddsrummen.

Det finns ett skyddsrum i källaren i hus 7 sedan den gamla militärtiden. Ingång sker från vänstersidan på huset sett från framsidan.

Det finns även skyddsrum i närliggande bostadsområden vid högskolan. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig.

Det är i nuläget inte aktuellt att ställa i ordning eller på annat sätt rensa ut skyddsrum. Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Information får du genom radio och TV.

Om skyddsrummet behöver användas, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn.

Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att de öppnas upp vid höjd beredskap.

Varje skyddsrum ska ha ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att fastighetsägaren tillsammans med de skyddssökande kan hjälpas åt att tömma skyddsrummet och se till att till exempel vattenkärl, värme, ventilation och toalettkärl kommer på plats.

Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid. Detta kan du göra på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats där det finns en skyddsrumskarta för Sverige. Där finns även svar på de vanligaste allmänna frågorna om skyddsrum. MSB kommer att genomföra en besiktning av vårt skyddsrum inom kort.