Just nu kan du uppleva driftstörningar

Gratis besök hos tandhygieniststudenterna terminen ut

Du som är student på Högskolan Kristianstad och har fyllt 24 år kan boka tid för besök på tandhygienistprogrammets patientmottagning utan kostnad fram till sommaren.

Att ta emot patienter ingår i tandhygieniststudenternas utbildning och sker under handledning. Vid ett besök undersöker de till exempel om det finns hål i tänderna och du får råd om hur du ska sköta dina tänder. Du kan få behandling med fluor, polering av tandytorna eller borttagning av tandsten.

Mottagningen är öppen med vissa restriktioner på grund av covid-19.

Mer information och kontaktuppgifter för bokning: Tandhygienistprogrammet – Patientmottagning