Just nu kan du uppleva driftstörningar

Högskolan planerar att flytta till centrala Kristianstad

Högskolans styrelse har under flera år diskuterat en flytt av campus. Idag har styrelsen fattat beslut om att gå vidare med förslaget att flytta högskolans verksamhet in till centrala Kristianstad. Högskolan har erbjudits en fastighet strax norr om centralstationen och planen är att inflyttning ska kunna ske 2029.

– Vår verksamhet kommer att vinna på närheten till centralstationen och stadskärnan. Den nya lokaliseringen bidrar till en positiv utveckling i stadskärnan där vi blir synliga i samhället på ett helt annat sätt än vi är i dag, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

Läs mer på hkr.se!