Just nu kan du uppleva driftstörningar

Känner du dig stressad och vill göra något åt det?

Anmäl dig till Studenthälsans kurs i stresshantering!

Kursen baserar sig på Acceptance Commitment Therapy*(ACT) som innebär att du ska få mer kontroll över ditt liv och hitta verktyg att hantera den stress som ofrånkomligen är en del av livet.

Vi träffas en timme i veckan under 8–10 veckor med start vecka 45.

För anmälan eller frågor, kontakta kurator johan.olsson@hkr.se
044-250 30 92.

*ACT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Du lär dig hantera och acceptera stress, ångest och obehag för att kunna förändra och gå framåt i livet.