Just nu kan du uppleva driftstörningar

Ny sopsortering - hållbarare högskola

Från vecka 11 kommer vi att få ett nytt system för sopsortering på högskolan. De nya kärlen är sex stycken olika: matavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, pant/glas, restavfall och metall. 

Alla kärl kommer inte att finnas överallt, det beror lite på ytan och vilken verksamhet som bedrivs.

I studentköken kommer alla kärl att finnas. I husen 14, 15, 17, 20 och 21 kommer det att finnas en uppsamlingsplats på våning 2. Det innebär att sopkärl försvinner från korridorerna på våningarna 1, 3 och 4. Tack för att du tar med dig ditt skräp till uppsamlingsplatsen!

 

Soptunnor.