Just nu kan du uppleva driftstörningar

Ordningsregler vid digital undervisning

Under pandemin har mycket av det som tidigare varit campusförlagd undervisning lagts om till digital undervisning. Det är en form som är ny för många och där det ibland råder oklarheter kring hur deltagandet bör ske. Därför har rektor beslutat om ett antal ordningsregler som ska gälla för medverkan i digital undervisning vid högskolan. 

Reglerna gäller såvida inte kursansvarig lärare har satt upp andra regler.

Reglerna omfattar bland annat frågor kring att ha kameran påslagen, att undvika andra aktiviteter samt att medverka i exempelvis ”breakout rooms”.

Ordningsreglerna finns publicerade i Canvas, se under rubriken "Zoom för onlinemöten" på denna sida: https://hkr.instructure.com/courses/101.