Just nu kan du uppleva driftstörningar

Rökfritt på campus

Sedan hösten 2020 är hela Högskolan Kristianstads campusområde rökfritt. Rökare hänvisas till rökområden utanför campus. På andra platser på campus är det inte tillåtet att röka.

Ett rökområde finns mellan hus 6 och busshållplatsen och ett mindre bakom hus 5. Se markeringar på karta eller på orienteringstavlor på campus.

 

Beslutet är en anpassning till tobakslagen (2018:2088) som trädde i kraft 1 juli 2019. Då blev det förbjudet att röka på flera platser utomhus, till exempel på uteserveringar, utanför entréer, på perronger och på lekplatser. Kraven för att sälja tobak och liknande produkter skärptes också. Beslutet ligger också i linje med Högskolan Kristianstads miljö- och hälsoprofil.