Just nu kan du uppleva driftstörningar

Nu är vårt campus rökfritt

Från och med höstterminen 2020 är hela Högskolan Kristianstads campusområde rökfritt. Det finns avsedda rökplatser utanför campus.

Vi hänvisar rökare till våra nya rökområden. Det finns ett rökområde mellan hus 6 och bussen, samt ett mindre bakom hus 5, se orienteringstavlorna. 

Beslutet är en anpassning till den nya tobakslagen (2018:2088) som trädde i kraft 1 juli 2019. Då blev det förbjudet att röka på flera platser utomhus, till exempel på uteserveringar, utanför entréer, på perronger och på lekplatser. Kraven för att sälja tobak och liknande produkter skärptes också. Lagens syfte är att minska skadorna av tobaksbruk. Beslutet ligger också i linje med högskolans miljö- och hälsoprofil.