Just nu kan du uppleva driftstörningar

Skjuter du upp saker? Var med i Studenthälsans prokrastineringsgrupp

Prokrastinering eller uppskjutarbeteende, vad är det och vad kan du göra åt det? Prokrastinering, eller uppskjutarbeteende som det också kallas, är ett vanligt förekommande beteende och en strategi för att undvika obehag. Du står kanske inför en uppgift som är jobbig, och istället för att börja med uppgiften du behöver ta itu med så gör du något annat istället. Genom att prokrastinera undviker du obehag kortsiktigt.

Om du vill förändra ditt beteende, styra dig själv snarare än att låta obehag och ångest styra dig, så kommer här några råd.

  • Rutiner gör att du slipper lägga kraft på att komma igång. Sträva efter en studierutin som du trivs med. Det är bra om den ser likadan ut alla/flera dagar i veckan.
  • Planera din vecka – avsätt tid för studier och för vila och återhämtning. Planera in korta studiepass på 25-45 min och ta regelbundna pauser som inte är för långa.
  • Sätt upp konkreta mål och delmål. Det ska vara tydligt för dig när du uppnått dina kortsiktigare delmål, och på längre sikt dina mål. Sätt upp rimliga mål som du kan uppnå – det skapar motivation.
  • Se över din arbetsplats. Välj en plats som du förknippar med arbete och att få saker gjorda. Undvik platser du förknippar med återhämtning, som till exempel sängen eller soffan. I biblioteket på HKR finns fina arbetsplatser, för dig som studerar på campus.
  • Lägg märke till när på dygnet du har som bäst förutsättningar att studera och när du är som mest sårbar för prokrastinering. Sträva efter att studera när du har som bäst förutsättningar.
  • Öva på att stå ut med obehag, det går att studera även om du är omotiverad. 
  • Rensa bland distraktioner. Distraktioner, såsom sociala medier, kan locka i stunden och störa din koncentration. Sätt din telefon på ljudlöst när du studerar.
  • Uppmuntra och uppmärksamma dina framsteg. Vi behöver få känna att vi lyckas med våra åtaganden, inte bara när vi slutför och lämnar in examinationer.   
  • Involvera andra i dina studier. Gör dina kursare till dina kollegor – stötta varandra. Det gör era studier både trevligare och enklare.

Om du vill veta mer:

Dansa på deadline: Uppskjutandets psykologi av Lina Wennersten och Alexander Rozental. Föreläsningsfilm om prokrastinering som gjorts av Malmö Universitet Sluta skjuta upp - MauPlay.

Studenthälsans grupp för dig som prokrastinerar

Studenthälsan arrangerar en prokrastineringsgrupp som är till för dig som upprepat skjuter upp pluggandet. Syftet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att minska prokrastinering och att komma i gång med studierna.

Var? Studenthälsans lokal, hus 11

När? Fem tillfällen i november: 2 november, 9 november, 16 november, 23 november och 29 november.  Samtliga tillfällen klockan 15-16.

Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen att anmäla dig till anna.hammer@hkr.se.