Just nu kan du uppleva driftstörningar

Supersök - Bibliotekets nya söktjänst

Nu lanserar biblioteket söktjänsten Supersök! I Supersök söker du dels i bibliotekskatalogen, dels bland de artiklar, e-böcker och annat material som du har tillgång till genom biblioteket eller som är fritt tillgängligt. Du kommer åt tjänsten genom att använda sökfunktionen på bibliotekets websida.

Supersök – bibliotekets nya söktjänst

Nu lanserar biblioteket söktjänsten Supersök! I Supersök söker du dels i bibliotekskatalogen, dels bland de artiklar, e-böcker och annat material som du har tillgång till genom biblioteket eller som är fritt tillgängligt. Du kommer åt tjänsten genom att använda sökfunktionen på bibliotekets websida.

Både som student, lärare och forskare har du nytta av att snabbt kunna söka i flera olika källor samtidigt och få en överblick. Eftersom Supersök är en gemensam söktjänst för bibliotekets resurser kan du söka mer effektivt än när du söker parallellt i flera källor. Supersök är särskilt bra för tvärvetenskapliga sökningar.

Läs mer om Supersök

Har du sparade länkar och sökningar?

Supersök ersätter Summon och om du har sparade sökningar eller länkar till Summon behöver du spara viktiga referenser på annat sätt. Vi kan inte garantera att länkar till Summon fungerar efter årsskiftet.

Till Summon

Inloggning till databaser på EBSCOhost

I samband med lanseringen av Supersök byts också inloggningsmetoden till databaser på EBSCOhost (t ex Cinahl och ERIC). Det innebär att du som sedan tidigare har ett personligt konto i  databaser på EBSCOhost kan slå samman ditt gamla konto med ditt nya som skapas med din HKR-inloggning. 

Instruktioner - Slå samman konton hos EBSCO

 

Kontakta biblioteket om du har frågor!