Just nu kan du uppleva driftstörningar

Trygghet på campus – vad kan du göra om något händer?

I takt med att mer undervisning nu sker på högskolan, så är det fler människor som rör sig på campus och det är viktigt att både studenter och personal har en trygg arbetsmiljö. Tveka inte att kontakta personal på högskolan, studenthälsan eller högskolans väktare om du känner otrygghet på campus eller råkar ut för obehagliga situationer.

Om det inte är en akut situation kan du alltid kontakta studenthälsan på högskolan för att få råd och stöd. Du kan höra av dig via e-post studenthalsan@hkr.se och på telefon 044-2503092, 044-2503096 eller 044-2503104. Studenthälsan finns i hus 11.

Om du stöter på en person som är hotfull eller har ett mycket störande beteende kan du nå högskolans väktare på telefon 044-2503650.